Tìm tới bình yên và hạnh phúc là nhu cầu từ sâu thẳm mỗi người. Phát triển tâm thức là con đường tuyệt vời và vững vàng nhất để hướng tới mục tiêu này.

Mình tin rằng, chuyển biến trong tâm là chuyển biến quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi chúng ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi, ý nghĩa của cuộc đời là gì? Đã bao giờ bạn lắng lại tự hỏi: “Tôi là ai?”; “Tôi đến cuộc đời này làm gì?”; …

Đó cũng chính là lý do mình lập chuyên mục này. Chỉ với một chữ “Tâm”, mình hy vọng rằng, chúng ta sẽ chạm được đến nhau. Cùng hiểu, cùng nhau cộng hưởng để tạo ra thật nhiều giá trị yêu thương và hạnh phúc!

DANH SÁCH BÀI VIẾT

[Question] Tôi đang đấu tranh để bắt đầu với thiền định, tôi nên bắt đầu từ đâu?

Tôi đang đấu tranh để bắt đầu với thiền định, tôi nên bắt đầu từ đâu? Bạn đã từng nghe nhiều về chánh niệm. Vậy thiền chánh niệm là gì?…

Chức năng bình luận bị tắt ở [Question] Tôi đang đấu tranh để bắt đầu với thiền định, tôi nên bắt đầu từ đâu?