Quản lý tài chính cá nhân là việc làm vô cùng quan trọng.

Dường như có khá nhiều bài viết về chủ đề này. Nhưng lại mang hơi hướng PR cho các dịch vụ đầu tư tài chính. Bởi vậy, mà đôi khi nhắc đến nó, bạn sẽ có cảm giác bị “lùa gà”, hoặc có gì đó không trung thực.

Trong chuyên mục này, mình sẽ gửi tới các bạn thông tin từ các nguồn mình sưu tầm được và từ chính kinh nghiệm cá nhân của mình.

Hy vọng sẽ hữu ích cho quá trình quản lý tài chính cá nhân và hướng tới tự do tài chính của bạn!

DANH SÁCH BÀI VIẾT

Hoạch định tài chính cá nhân là gì? Đây có phải đường ngắn nhất đến tự do tài chính?

Hoạch định tài chính cá nhân để làm gì? Bạn đã bắt đầu quan tâm đến lập kế hoạch để quản lý tài chính cá nhân, đó là một khởi…

Chức năng bình luận bị tắt ở Hoạch định tài chính cá nhân là gì? Đây có phải đường ngắn nhất đến tự do tài chính?