Mình tin rằng, chuyển biến trong tâm là chuyển biến quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi chúng ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi, ý nghĩa của cuộc đời là gì? Đó cũng chính là lý do mình lập chuyên mục này. Chỉ với một chữ “Tâm”, mình hy vọng rằng, chúng ta sẽ chạm được đến nhau. Cùng hiểu, cùng nhau cộng hưởng để tạo ra thật nhiều giá trị yêu thương và hạnh phúc!

DANH SÁCH BÀI VIẾT

Bản ngã muốn bạn tin gì về Thiền?

Bản ngã muốn bạn tin gì về thiền? Nếu bạn đã bắt đầu ngồi thiền, ắt hẳn những hình ảnh tưởng tượng sẽ liên tục xuất hiện và lôi kéo…

Chức năng bình luận bị tắt ở Bản ngã muốn bạn tin gì về Thiền?

[Question] Tôi đang đấu tranh để bắt đầu với thiền định, tôi nên bắt đầu từ đâu?

Tôi đang đấu tranh để bắt đầu với thiền định, tôi nên bắt đầu từ đâu? Bạn đã từng nghe nhiều về chánh niệm. Vậy thiền chánh niệm là gì?…

Chức năng bình luận bị tắt ở [Question] Tôi đang đấu tranh để bắt đầu với thiền định, tôi nên bắt đầu từ đâu?