Chiết tự chữ Hán là một cách rất hay để học chữ Hán (phồn thể) và học Kanji (tiếng Nhật). Chiết tự tức là phân tách nhỏ các thành phần của chữ. Qua đó vừa hiểu được nghĩa, vừa nhớ chữ được lâu hơn. Hy vọng các bài viết trong mục này sẽ bổ sung cho các bạn thêm 1 cách học chữ Hán tuyệt vời!