Luân xa là gì? Khai mở luân xa có nguy hiểm?

Luân xa là gì? Dường như, khi nhắc tới luân xa, đôi khi sẽ khiến chúng ta dè dặt. Bởi ta nghe được đâu đó rằng, mở luân xa vô…

Chức năng bình luận bị tắt ở Luân xa là gì? Khai mở luân xa có nguy hiểm?